صفحه اصلی > دانش > محتوای

ضد مواد توسط سطح جامد اکریلیک

May 20, 2016

1) عادی آشپزخانه:

کانتر آشپزخانه، حمام کانتر، طاقچه های، جدول، کسب و کار، میز، میز کامپیوتر، کانتر پذیرش نوار، و غیره.

هر دو سنگ مرمر بافت سنگ طبیعی و بافت شرکت سرامیک های ظریف صاف و آسان چوب. برنامه و ارتقاء آن مشخص شده هنر تزئینی از دوران سنگ های طبیعی مصنوعی سنگ دوران جدید وارد شده است.


2) جدول بيمارستان، میز آزمایشگاهی:

عالی اسید و قلیایی سطح جامد، آسان برای تمیز کردن، بدون درز، باکتری ها که هیچ جایی برای پنهان کردن و به طور گسترده ای مورد استفاده در بيمارستان ها و آزمايشگاه ها و دیگر موارد مهم محیط استریل را برآورده.