صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Baotrol جدید آینده جامد سطح میز پذیرش

Jun 24, 2016

1-مرغوب اکریلیک جامد سطح تحت پوشش میز
2. مشتری اندازه پایه در نقشه
3. رایگان طراحی مدرن به دنبال
4-کشورهاي: 1

میز پذیرش شماره 1;


آمار نوار شماره 2


میز اطلاعات شماره 3


میز پذیرش بانک شماره 4


ویژگی مبلمان سطح جامد.
1: ارائه نگاه ظریف و سرد احساس;
2: بسیار سخت و جامد، غیر قابل خراب کردن;
3: آسان برای حفظ, با دوام, طولانی مدت؛
4: مقاومت در برابر لکه/باکتری/شیمیایی برتر;