صفحه اصلی > اخبار > محتوای

لیست رنگ ثابت سطح جدید Baotrol

Nov 06, 2015


Baotrol رایگان سطح رنگ یکدست مطابق سرویس در نیمه اول امسال، ما رنگ سطح جامد برای بسیاری از مشتریان ما همسان است. از جمله برخی از رنگ محبوب از سامسونگ و ال جی سطح جامد و شباهت رنگ 99% بود.

ما لیست رنگ سطح جامد سنگ مصنوعی در نیم سال دوم شده، وجود دارد بسیاری از رنگ های محبوب.

به پرداخت پول بیشتر نیز جامد ورق سطحی که رنگ همان نام تجاری معروف سنگ مصنوعی به سرعت با ما تماس بگیرید برای رنگ لیست خرید می تواند نیاز نیست.