صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Baotrol دفتر کارکنان ChimeLong یک روز سفر

Jan 12, 2016

周日的早晨، 空气特别清新، 游乐园项目正等着我们، 奔跑吧!
در صبح یکشنبه هوا تازه، بیایید runing برای تفریح به پارک پروژه!


垂直过山车 第一个来挑战?
شیرجه رفتن ذخیره، شما آماده هستید؟


冲入云霄 做勇敢的少年، 哈哈哈。。
مرد جوان، شجاع باشید!


特技表演 精彩纷呈، 掌声不断! 哇 还有巡游。。。
مانع از رژه، چشم خود را باز نگه دارید兴奋过后 发现身边美丽的风景، 不免令人驻足。
اگر شما خسته، توقف، لذت بردن از مناظر اطراف شما

欢乐的时光, 总是这么短暂, 期待下次再聚, 晒张部分合照。
مبارک به پایان، باید نگاه جایی که شما haha هستند...