صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Baotrol در نوامبر سال 2016 به استانبول نمایشگاه سنگ طبیعی شرکت کند

Sep 20, 2016

                                            
در نوامبر شرکت مواد Baotrol ساختمان رفتن به ترکیه حضور به سنگ استانبول نمایشگاه (شروع از 17 نوامبر تا Nov.20th).
شماره غرفه: CNR بین المللی نمایشگاه و مرکز کنوانسیون)سالن شماره 6 (6-J20))

اضافه کردن: Cnr Kongre Ve Fuar Alanı İşletmeciliği A.Ş. Cnr Ekspo Fuar Merkezi Yeşilköy-Bakırköy - İstanbul ترکیه

نمایش محصولات عبارتند از; دال سطح جامد، کوارتز سنگ دال کانتر پذیرش سطح جامد جامد سطح ویژه محصولات، جدول سطح جامد.
لطفا خوش آمدید و بازدید از غرفه ما در آن زمان!