صفحه اصلی > اخبار > محتوای

نحوه انتخاب حجم کمد سنگ

May 19, 2015

طیف گسترده ای از مدرن مبلمان و دکوراسیون کمد سنگ به آرامی وارد صفوف دکوراسیون مدرن و سپس نحوه انجام آن خیلی سنگ کابینت و استفاده از آن? بخش Wenfeng Anyang شهر روز تمام سنگ کابینت توزیع بخش با شما را به بهترین اندازه سنگ کابینت.

1، عرض کانتر سنگ: سنگ دیوار کابینت کابینت جدول به پایین اندازه است 600 mm بالا؛ ابعاد کم ارتفاع 500 mm. چیدمان آشپزخانه سنگ و جدول باید متناسب با ارتفاع خانه دار، عرض جدول کابینه نمی تواند کمتر از 900 × 460 میلی متر.

2، سنگ درب کابینت ابعاد: درب کابینت، حداقل 200mm گسترده ای با حداکثر 600 میلی متر، ارتفاع 700 میلی متر برای درب بین 500 میلی متر به ارتفاع کابینه بستگی به ارتفاع هیئت مدیره skirting و همچنین ارتفاع وسط جدول.