صفحه اصلی > اخبار > محتوای

نوار سطح جامد آخرین آمار از Baotrol

Aug 01, 2016

1) کلاسیک سفید نوار سطح جامد طرح های شمارنده



اطلاعات پایه:
طراحی 1): L شکل
ماده 2): اسکلت فلزی خارج است corian سفید ماده سطح جامد
3) سبک: مد مدرن
ویژگی های 4): مقاومت در برابر لکه; با دوام، دوستدار محیط زیست، تابش غیر
گارانتی 5): 10 سال

خوش آمدید به ارسال درخواست خود را به ما، ما می کنیم خود را طراحی.