صفحه اصلی > اخبار > محتوای

جامد سطح حوضه جدید طراحی دیوار آویزان حوضه برای حمام

Aug 12, 2016

نوع 1
مدل: AR001
اندازه: 1600 * 500 * 150mm
جنس: سفید اکریلیک سطح جامد تغییر یافته

نوع 2:
مدل: AR002
حجم: 650 * 500 * 150mm
جنس: سفید اکریلیک سطح جامد تغییر یافته

نوع 3:
مدل: AR003
حجم: 650 * 400 * 120mm
جنس: سفید اکریلیک سطح جامد تغییر یافتهنوع 4:
مدل: AR004
اندازه: 520 * 520 * 270mm
جنس: سفید اکریلیک سطح جامد تغییر یافته5 نوع:
مدل: AR005
حجم: 600 * 450 * 500mm
جنس: سفید اکریلیک سطح جامد تغییر یافته


اگر شما علاقه مند به بالا مدل جدید ما, لطفا پرسش برای ما، ارسال با تشکر از شما!