صفحه اصلی > اخبار > محتوای

صفحات میز سنگی توضیح تابش

May 19, 2015

سنگ مرمر سنگ بیده ها علاوه بر این به استحکام بشقاب و بالا الزامات زیست محیطی بلکه در کنترل رادیو اکتیو سنگ سخت. برای مدت طولانی مردم اشتباه فکر می کنم که بار آشپزخانه اشعه را داشته باشد، ناچار برخی از نگرانی در مورد خرید وجود دارد. در واقع رادیواکتیویته طبیعی بار آشپزخانه بسیار کم است، اساسا نه آسیبی به انسان می شود. حساس به فرسایش نفت تمیز کردن آسان.

شناسایی جوانب مثبت و منفی از آشپزخانه سنگ قوانین زیر است:

اول: بصری نمونه رنگ خالص نه ابری، پلاستیک مانند سطح بدون حس آدامس، منفی صفحه بدون خلل و فرج کوچک.

دوم: بوی تند شیمیایی بو.

سوم: دست زدن به سطح نمونه احساس ابریشم و هیچ حس گس ناهموار هیچ حس دست.

4: استفاده از سطح صفحه ناخن, بدون خش.

پنجم: همان دو نمونه از هر کدام، هنوز شکسته ضربه بزنید.